skip to Main Content

AVÍS LEGAL

 

DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’exigència establerta en article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es compleix amb l’obligació d’informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat dels dominis web laurabanyoles.com, així com les xarxes socials i el lloc web associades, en el endavant el “lloc web” li pertanyen a Laura Garcia Vila, identificada amb el NIF: 77918740F, domiciliada a C/Custiol, 23 1r  08700 – Igualada / Província: Barcelona, Espanya en el endavant LGV, i el correu electrònic de contacte és hola@laurabanyoles.com.

 

TERMES I CONDICIONS

ÚS I APLICACIÓ

Els presents termes i condicions s’apliquen tant per a la pàgina principal de la web com per a aquelles altres que hagin estat creades per LGV i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web.

USUARIS

S’entendrà per usuari a tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, bastant amb el simple accés i / o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i / o ús, els termes i condicions aquí reflectits.

En cas que l’usuari desitgi contractar algun dels serveis oferts en el lloc web, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran d’obligatori compliment.

FORMES DE CONTACTE

Si un usuari desitja contactar a LGV podrà enviar un correu electrònic a l’adreça hola@laurabanyoles.com. De la mateixa manera podran contactar a LGV a través de l’aplicació WhatsApp per mitjà de el número de telèfon +34 696 444 935.

ÚS DEL LLOC WEB

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d’ara com “els continguts”, li pertanyen a LGVi està protegit per les lleis de dret d’autor a nivell nacional i internacional.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la pàgina web, no podent emprar-los per:

Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe i a l’ordre públic;

Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;

Provocar danys en la persona física, intel·lectual o moral LGV, dels seus proveïdors o de terceres persones;

Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

Intentar accedir i / o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular els seus missatges.

LGV es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LGV no serà responsable de les opinions donades pels usuaris en qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

LGV és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb o sense fins comercials sense l’autorització de LGV.

L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat de LGV, podrà en conseqüència visualitzar però única i exclusivament per a ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, honerosa o gratuïtament, a tercers ni realitzar cap transformació dels mateixos. En tot cas, haurà sempre fer menció a l’autoria de LGV i a la pàgina web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.

No es podrà compartir cap extracte d’entrada de bloc o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot un esment a tercers.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

LGV ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries en el lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d’aquestes mesures falla com a conseqüència d’un ús indegut i / o abusiu per part d’un tercer.

L’usuari haurà en tot moment abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

 

MODIFICACIONS

LGV es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura de la mateixa.

 

ENLLAÇOS

LGV no té cap control sobre els enllaços i / o continguts externs que puguin existir en el lloc web, de manera que no es fa responsable pels mateixos, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allà continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i / o responsable del domini web a el qual estiguin associats.

 

DRET D’EXCLUSIÓ

LGV es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions.

 

GARANTIA DE RESULTATS

LGV no es farà responsable per l’èxit o fracàs dels usuaris en l’aplicació de la informació que reben de la pàgina web o dels serveis que ofereix LGV. L’usuari serà l’únic responsable per l’aplicació del que s’ha après amb el material subministrat per LGV.

Els continguts que es subministren, s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment LGV substituir alguna assessoria professional personalitzada que l’usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable dels problemes que pugui tenir aquest per un mal ús de la informació subministrada o per no prendre en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi en de forma gratuïta o no exposat dins el lloc web.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

En cap moment LGV serà responsable per la forma, correcta o no, com el participant aplica allò après a les formacions, o com el client o comprador fa ús dels serveis i / o productes oferts dins o fora de la pàgina web.

 

PAGAMENTS

Els pagaments es podran realitzar a través de la plataforma de pagament Strip, la qual serà l’única responsable de les dades subministrades pel comprador, client o participant ja que en cap moment arriben a ser coneixement de LGV els números de les targetes utilitzades per a la compra. Qualsevol problema relacionat amb el pagament o un mal ús d’aquest tipus de dades, aquestes plataformes seran les úniques responsables.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable de les dades personals: Laura Garcia Vila., NIF 77918740F, amb domicili a C/Custiol, 23 1r, Igualada-Barcelona, pel que endavant “LGV”, i el correu electrònic d’atenció a el client és hola@ laurabanyoles.com.

Dades sol·licitades al lloc web i finalitat del tractament.

+ Nom, cognoms i correu electrònic en els formularis de contacte: per realitzar qualsevol contacte directe amb LGV, ja sigui per plantejar dubtes, comentaris, suggeriments, sol·licitar un servei o producte, o qualsevol altra informació. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a LGV de respondre a la petició.

+ Nom i correu electrònic: per poder realitzar comentaris al blog de la pàgina web.

+ Nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, número d’identificació fiscal: se sol·licitarà aquesta informació a l’hora del pagament de el servei, això amb la finalitat de processar tot el relacionat amb el client.

+ Nom, telèfon i correu electrònic per a newsletter: amb el degut consentiment exprés i voluntari de l’titular de les dades, se sol·licitarà al lloc web la informació mínima necessària per enviar un butlletí comercial automatitzat, on s’informarà sobre publicitat, promocions i altra informació dels serveis i / o productes oferts per LGV.

+ Correu electrònic: se sol·licitarà el correu electrònic per poder accedir a l’àrea de client, d’acord a les dades subministrades a l’hora de crear el compte.

 

Si l’usuari té menys de 16 anys, haurà de tenir l’autorització dels seus pares o tutors legals per lliurar les seves dades personals. LGV no té manera de comprovar efectivament l’edat dels usuaris, pel que queda eximit de qualsevol responsabilitat, si l’usuari no compleix el que aquí indicat.

LGV en tot moment vetllarà perquè l’ús que se li dóna a la pàgina web, als continguts, i el tractament de les dades personals de l’usuari, es realitzin de la forma més correcta. Per això, l’usuari sempre podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, oblit o oposició, tot això en fidel compliment de les directrius de les lleis que regeixen la matèria, escrivint a hola@laurabanyoles.com.

En cap moment LGV compartirà amb tercers les dades que posseeix. En cas de fer-ho per a complir amb els serveis contractats per algun participant, enviar la newsletter, complir amb exigències legals o per a l’administració de la pàgina web, es proporcionaran els deguts acords de confidencialitat entre les parts.

Els enllaços a tercers que es puguin trobar al lloc web posseeixen polítiques de privacitat alienes a LGV. L’accés a aquests llocs ha de ser responsabilitat de l’usuari, sent la seva responsabilitat conèixer-les i la seva decisió acceptar-les o no.

 

FORMULARIS

El lloc web disposa de 4 tipus de formularis:

De contacte: l’usuari, client o participant podrà trobar formularis que facilitaran la comunicació amb LGV, per plantejar dubtes, comentaris, sol·licitar un pressupost, reservar algun dels serveis oferts en el lloc web o exigir algun dret que tingui. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a LGV respondre a la petició. Aquest tractament es considerarà legítim per ser part d’una diligència pre-contractual. El servidor de la pàgina web i del correu electrònic de LGV seran els encarregats de el tractament.

De publicitat: es sol·licitarà als usuaris, compradors o participants el seu consentiment exprés i voluntari per lliurar a LGV, les mínimes dades necessàries per enviar publicitat i informació comercial relacionada amb els serveis i / o productes oferts per LGV perquè s’afegeixi a un fitxer automatitzat de email màrqueting gestionat per l’encarregat del tractament que s’indica més avall. El tractament de les dades personals que es trobin en aquesta secció s’ha fet amb el consentiment del ‘titular de les dades.

Per comentaris al bloc: per tal d’evitar l’spam, missatges inadequats, i fer un correcte seguiment, es sol·licitarà l’usuari el seu nom, email i lloc web per identificar-lo en els comentaris que desitgi realitzar en les entrades de bloc. Aquestes dades seran visibles per altres usuaris del lloc web. Si no desitja que les dades siguin visibles per altres persones, haurà de comunicar amb LGV a hola@laurabanyoles.com. El servidor del lloc web serà l’encarregat del tractament i que es realitzarà amb el consentiment del titular de les dades.

Per gestionar la sol·licitud per el servei: es sol·licitarà als usuaris, clients o participants les seves dades perquè LGV pugui processar els serveis sol·licitats pel client. Tractament legítim de dades personals per la relació contractual que existeix amb el client o participant. Les dades seran guardades al servidor de la pàgina web.

 

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

LGV necessita el suport de tercers per oferir adequadament els seus serveis i productes, amb els quals celebra els deguts acords de confidencialitat i verifica el compliment de les normatives sobre protecció de dades personals.

Les dades subministrades a aquests tercers no podran ser utilitzats per a altres fins no autoritzats pel titular de les dades.

En compliment dels principis d’informació i transparència, es fa saber que aquests tercers són:

Canva: Eina utilitzada per a la creació i edició de contingut multimèdia. Es troben situats en https://about.canva.com/privacy-policy/. Compten amb un representant legal a Europa per processar les peticions relacionades amb la protecció de dades.

Dropbox: Utilitzada per a l’allotjament en el núvol de documents relacionats amb els productes o serveis que s’ofereixen al lloc web. Servei prestat per Dropbox, Inc, situada a Califòrnia, Estats Units. Posseeix un conveni de seguretat denominat Escut de Privacitat, que es pot consultar a través d’https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0&&tatus=Active. Per obtenir més informació sobre la seva política de privacitat pots visitar https://www.dropbox.com/privacy

Facebook: Eina utilitzada com a xarxa social i als fins de connectar amb usuaris, clients, compradors i participants. El servei és prestat per l’empresa Facebook Ireland Ltd, els seus servidors estan a Estats Units, estan subscrits a el protocol de seguretat denominat Escut de Privadesa, el qual pot ser verificat en https://www.privacyshield.gov/participant?id= a2zt0000000GnywAAC && tatus = Active. Pot consultar-la seva política de provacidad a https://www.facebook.com/business/gdpr. Amb aquesta eina també es fa servir la publicitat que es pugui realitzar en Whatsapp i / o Instagram.

Google: Eina utilitzada per a la gestió del correu electrònic i emmagatzematge en el núvol, gestió de tasques, anàlisis estadística de les visites a la pàgina web. Aquest servei està a càrrec de l’empresa Google LLC, situada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units d’Amèrica, compta amb la subscripció de l’Escut de la privacitat entre la UE-EUA. que es pot consultar en https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&&tatus=Active. Per obtenir més informació sobre la seva política de privacitat pot consultar: https://policies.google.com/privacy

Holded: Software de gestió empresarial, apte per a facturació, comptabilitat, i control de clients. Estan ubicats a Espanya, i pot consultar la seva política de privacitat en https://www.holded.com/es/privacidad.

ICloud Drive: sistema d’emmagatzematge en el núvol de l’empresa Apple Inc., situada als Estats Units; pot contactar a través del enllaç https://www.apple.com/la/contact/ i la política de privacitat pot observar-se en https://www.apple.com/la/privacy/

Infusionsoft by Keap: Programari de gestió de clients i tasques (email màrqueting). La seva seu europea es troba en 1st Venture House, 6 Silver Court, Watchmead, Welwyn Garden City, Regne Unit i poden contactar a través del correu electrònic: intl@infusionsoft.com. La seva política de privacitat pot observar-se en https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy

LastPass: Eina gestora de contrasenyes, a càrrec de l’empresa LogMeIn, Inc., estan situats als Estats Units i tenen el protocol de protecció de dades denominat Escut de Privacitat el qual es pot veure a https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt0000000013fAAA && tatus = Active. Per a més informació sobre la seva privacitat visitar aquest enllaç https://www.logmeininc.com/es/legal/privacy-shield

Loom: eina utilitzada per a enregistrament de vídeos de pantalla. Aquest servei està a càrrec de l’empresa Opentest, Inc., situada als Estats Units d’Amèrica, compta amb la subscripció de l’Escut de la privacitat entre la UE-EUA. que es pot consultar en https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VjcAAE&status=Active. Per obtenir més informació sobre la seva política de privacitat pot consultar: https://www.useloom.com/privacy-policy

One Drive: Servei d’allotjament en núvol i gestió de fitxers prestat per Microsoft Corporation amb seu a Estats Units, compleixen amb l’Escut de Privacitat que es pot veure aquí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active. Per obtenir més informació sobre la seva política de privacitat pots visitar https://privacy.microsoft.com/es-mx

PayPal (Europe) S.A r.l. et Cie, S.C.A .: empresa utilitzada per gestionar els pagaments amb targeta de dèbit i crèdit en el lloc web. Situada a Luxemburg. Per a més informació pot visitar https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES

Plusthis: eina que gestiona campanyes de màrqueting digital. Està a càrrec de PlusThis LLC, empresa ubicada a Estats Units. Per consultar la seva política de privacitat pot visitar https://www.plusthis.com/privacy

Skype: eina utilitzada per a videoconferències. Aquest servei està a càrrec de l’empresa Microsoft Corporation, situada Estats Units d’Amèrica, compta amb la subscripció de l’Escut de la privacitat entre la UE – EUA que es pot consultar en https://www.privacyshield.gov/participant ? id = a2zt0000000KzNaAAK & status = Active. Per obtenir més informació sobre la seva política de privacitat pot consultar: https://privacy.microsoft.com/es-mx/privacystatement

Stripe Inc: utilitzada per gestionar els pagaments amb targeta de dèbit i crèdit en el lloc web. Aquesta empresa està ubicada als Estats Units, posseeix un conveni de seguretat denominat Escut de Privacitat, d’acord amb les exigències de l’Comitè Europeu de Protecció de Dades que pot consultar-se aquí https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4&status= Active. Per a més informació a https://stripe.com/us/privacy

Thrive Cart: eina gestora de pagaments que està a càrrec de l’empresa WebActix Ltd situada a Nova Zelanda. Per conèixer més sobre la seva política de privacitat pot visitar https://legal.thrivecart.com/platform/gdpr/

Vimeo: plataforma creada per a la disposició de vídeos. Aquest servei està a càrrec de l’empresa Vimeo, Inc., estan ubicats a Estats Units, subscrits a l’Escut de Privacitat que pot verificar-se en aquest enllaç https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active. Per a més informació sobre la seva política de privacitat pot visitar https://vimeo.com/privacy

Webempresa: Proveïdor d’allotjament web a Espanya. Aquest servei és prestat per la companyia Webempresa Amèrica INC., Compta co servidors a Espanya. Per a més informació sobre la seva política de privacitat pots entrar a https://www.webempresa.com/aviso-legal-webempresa-america.html

WeTransfer: Eina utilitzada per a l’enviament d’arxius digitals, el servei és prestat per l’empresa WeTransfer BV, la qual pot contactar-se a través del correu electrònic legal@wetransfer.com i la seva política de privacitat pot observar-se en https://wetransfer.com / legal / privacy

WhatsApp: Eina utilitzada per a la comunicació amb els usuaris, compradors, clients i participants a través de l’empresa WhatsApp Ireland Limited (per als que es troben ubicats a Europa), pot contactar a través del enllaç https://www.whatsapp.com / contact /? subject = messenger i la seva política de privacitat pot observar-se en https://www.whatsapp.com/legal?eea=1#privacy-policy

Zapier: És una eina utilitzada per automatitzar tasques. L’empresa Zapier Inc. es troba situada als Estats Units, compta amb la subscripció a l’Escut de Privacitat https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNk2AAG&s

 

En casos puntals LGV podrà utilitzar aplicacions o eines que no hagin estat incloses o nomenades en aquest llistat, l’anterior per ser una millor opció que coadjuvi a la realització d’una determinada tasca; si això succeís LGV notificarà d’aquesta situació als seus usuaris, clients o participants segons sigui el cas.

 

POLÍTIQUES RELACIONADES AMB LA NEWSLETTER

Aquestes polítiques s’entendran en tot moment com a part complementària dels termes i condicions exposats en el lloc web, tots dos de la mateixa aplicació a l’hora d’una controvèrsia. La política de privacitat i de propietat intel·lectual aplicada serà la mateixa que s’exposa en els termes i condicions del lloc web.

S’entén com “newsletter” al butlletí digital que LGB realitza de forma periòdica i que fa arribar als seus subscriptors a través d’un proveïdor de serveis de correu electrònic extern, a el qual l’usuari s’ha subscrit de manera voluntària.

LGV no està en l’obligació d’enviar en períodes de temps definits la newsletter, per la qual cosa és totalment lliure de fer-ho quan ho consideri convenient. L’usuari podrà en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició seguint les instruccions que trobarà al peu de pàgina de la newsletter.

L’usuari no ha de compartir el seu contingut amb tercers, ja que això violaria els drets d’autor de LGV. L’únic canal de distribució possible és l’administrat i / o autoritzat per LGV.

LGV no es farà responsable pel contingut de tercers exposat a la newsletter, qualsevol controvèrsia que sorgeixi ha de ser tractada directament amb la persona o empresa de la qual es fa menció.

Tot el material que s’exposa a la newsletter està protegit per drets d’autor a favor de LGV, i en el cas de pertànyer a tercers, s’entén que LGV té la deguda autorització per a utilitzar-lo com s’hagi convingut amb l’autor.

 

 

POLÍTIQUES DE CONTRACTACIÓ

PRESSUPOST

En el pressupost que es lliuri s’acordarà el temps durant el qual es mantindran vigents els preus. Passat aquest temps, LGV tindrà la llibertat de modificar-los.

Si hi ha alguna promoció o descompte, s’aplicarà només a aquells serveis que encara no hagin estat contractats, no es podrà aplicar la promoció o descompte amb efectes retroactius.

 

DURADA DEL TRACTAMENT

En el cas de les dades personals subministrades per facturació i compra de productes o serveis, s’han de guardar pel temps legalment aplicable.

En el cas de les dades personals subministrades per a butlletins comercials electrònics i comentaris al bloc, serà pel temps que el titular de les dades vulgui continuar en la llista de subscripció, de manera que podrà donar-se de baixa en el moment que així ho desitgi, de forma automàtica com s’indica en cada butlletí, o escrivint a hola@laurabanyoles.com.

 

CANCEL·LACIÓ DE SERVEIS

El client podrà cancel·lar el servei en qualsevol moment, però, els diners no es reemborsarà. Si els pagaments han estat fraccionats, tampoc es retornarà els diners que ja hagi estat abonat. Per a la cancel·lació efectiva de el servei, el client haurà d’enviar un correu electrònic a hola@laurabanyoles.com

 

RESERVA DE CONTRACTACIÓ

En tot moment hi haurà la possibilitat de negar-se a prestar algun dels serveis oferts, ja sigui per disponibilitat de temps o per qualsevol raó, sense haver de justificar en cap moment aquesta negativa.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS SERVEIS CONTRACTATS

En tot moment s’actuarà de bona fe i sota les instruccions de client, per la qual cosa, si algun material que aquest lliuri infringeix drets intel·lectuals o de propietat industrial de tercers, la responsabilitat legal serà de qui contracti el servei, no de LGV.

 

POLÍTIQUES DE FORMACIONS EN LÍNIA

 

Aquestes condicions seran aplicades a tots aquells clients i usuaris que adquireixin una plaça en alguna de les formacions que s’imparteixen via online, adquirint a partir d’aquest moment la condició de participant. S’entén a més que aquestes polítiques són complementàries dels termes i condicions generals que es troben dins d’alguns dels llocs web laurabanyoles.com.

 

DEVOLUCIONS

Una vegada realitzada la compra del servei, el participant no podrà exercir el seu dret al desistiment demanant la devolució de diners.

 

REQUISITS DE SISTEMA

Per poder gaudir correctament del serveis, el participant necessitarà tenir un compte el material necessari per a les activitats.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot el contingut està protegit per drets d’autor i no s’autoritza la seva distribució, modificació, venda, lloguer, la seva mera publicació al lloc web és prova àmplia i suficient de la data de la seva creació. Aplica a més les polítiques relacionades amb la propietat intel·lectual pròpies del lloc web.

 

ÚS DE FACEBOOK:

Per poder oferir un acompanyament grupal als integrants de el curs, s’utilitzarà l’eina Facebook | Whatsapp. L’ús d’aquesta eina és de la lliure elecció del participant, així com tot el que comparteixi en el grup. Tot el relacionat amb la privacitat i altres termes i condicionats, es va a regir per les normes pròpies de Facebook.

 

ÚS DE WHATSAPP:

Per poder oferir un acompanyament grupal als integrants de el curs, s’utilitzarà l’eina WhatssApp. L’ús d’aquesta eina és de la lliure elecció del participant, així com tot el que comparteixi en el grup. Tot el relacionat amb la privacitat i altres termes i condicionats, es va a regir per les normes pròpies de WhatsApp.

Back To Top
Obrir Xat
1
Necessites ajuda?
Gràcies per contactar amb mi i per animar-te a activar cos i ment. T'escriuré en breu.
Fes clic i deixa'm un missatge :)